Sidotjänster

Inom vårt nätverk och samarbetspartner har vi merparten sidotjänster som kan ingå i vår helhetslöning eller hanteras separat.

– Förvaringsinstitut (Custodian)

– Ekonomifunktion för finansbolag, portföljbolag och fåmansbolag

– Diskretionär portföljförvaltning och investeringsrådgivning

– Pension och försäkringslösningar

– Riskfunktion och Complaince

– Extern- och internrevisor med finansbolagsbehörighet

– Specialiserade finans- och affärsjurister

 

Tveka inte att kontakta oss om ni har frågor!