Möt Johan och Robin

 

Johan Björkholm började sin karriärsbana med akademiska studier inom finans. Parallellt med studierna arbetade han som trainee på ett fondbolag med varierande arbetsuppgifter. Johan fick tidigt lära sig fondadministration och riskhantering för sedemera iträda en aspirerande roll som förvaltare. I takt med djupare förståelse och att branschen i sig blev allt mer juridisk växte ett intresse för finansiella regelverk fram. Johan var tidigt involverad i AIFM-direktivet och har under åren fördjupat sig inom just detta. Idag kan Johan AIFM-direktivet och LAIF på sina fem fingrar. Han har utvecklat en nära dialog med Finansinspektionen och har upprättat flertalet ansökningar för kunds räkning.  Johan är mycket uppskattad av våra kunder och har oftast en aktiv roll i våra fondhotellösningar.

 

Robin Komulainen är specialiserad på fondadministration, värdering och rapporteringsuppdrag. Även Robin är akademiskt utbildad inom redovisning har mångårig arbetserfarenhet inom redovisning och rapportering. Under studietiden började Robin intressera sig för finansmarknaden och senare i karriären började Robin arbeta med fondandelsvärdering och finansbolagsrapportering. Med Robins mer entreprenöriella bakgrund kompletterat med redovisningskunskaper arbetar Robin med våra fonders hel/halvårsbokslut kompletterat med rapporteringsuppdrag. I flertalet fall har även Robin ansvar för portföljbolagens ekonomifunktion så att fonden får bästa förutsättningar för värdering och andelskurs.

 

Är du vår nästa stjärna eller intern? Skicka ditt CV och personliga brev till: career@aifm.se