Fondhotell AIFM

alternativa investeringsfonder

 

 

Kostnadseffektiva helhetslösningar till fondbolag, värdepappersbolag, investmentbolag, riskkapital- och fastighetsfonder.

Upprättade efter europeiska finansdirektivet AIFMD och Lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF).